Договір-оферта

Ліцензійний договір про використання інтернет-сервісу «https://poslugy.ua»

Дубицький Микола Петрович як СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - ФІЗИЧНА ОСОБА (запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 20380000000000983 від 11.10.2004 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів 3044508071 (далі по тексту – Ліцензіар), публікує даний Ліцензійний договір (далі по тексту - Договір) в мережі інтернет за адресою: https://poslugy.ua/privacy, який є публічною офертою (пропозицією) заключити цивільно-правовий договір на нижче вказаних умовах з будь-якою особою, вказаною далі, яка прийме його умови шляхом здійснення вказаних в Договорі дій (надалі по тексту - Ліцензіат).

1. Поняття та визначення, які використовуються в договорі

Поняття та визначення, які використовуються в даному Договорі, мають наступне значення:

1.1. Інтернет-сервіс «poslugy.ua» - онлайн-сервіс, який є результатом інтелектуальної діяльності в формі програми для ЕОМ, розміщеної на сайті в мережі Інтернет за адресою https://poslugy.ua і доступний Ліцензіату через сайт та мобільну версію сайту. Онлайн-сервіс являє собою сукупність даних і команд та аудіовізуальних відображень (далі по тексту – дані та команди), призначених для функціонування ЕОМ і мобільних пристроїв в цілях отримання певного результату у вигляді організації функціоналу онлайн-сервісу. Сукупність даних та команд складається з активованих та неактивованих даних та команд. Виключні права на онлайн-сервіс належать Ліцензіару.

1.2. Ліцензіар — ФОП Дубицький Микола Петрович, який надає Ліцензіату право використання Інтернет-сервісу «poslugy.ua» на умовах простої невиключної ліцензії та здійснює його адміністрування.

1.3. Ліцензіат – фізична або юридична особа, яка здійснила акцепт даної оферти у відповідності з п. 2.3. даного Договору. Ліцензіатом по даному Договору може бути Замовник (п. 1.4. Договору) та/або Підрядник (п. 1.5. Договору). Використання Інтернет-сервісу «poslugy.ua» Ліцензіатом здійснюється шляхом доступу до нього через мережу Інтернет.

1.4. Замовник – тип Ліцензіата, який має намір використовувати його функціонал в цілях пошуку Підрядників для виконання робіт (надання послуг).

1.5. Підрядник – тип Ліцензіата, який зареєструвався в Інтернет-сервісі «poslugy.ua» та має намір використовувати його функціонал в цілях пошуку замовлень на виконання робіт (надання послуг), розміщених Замовниками в Інтернет-сервісі «poslugy.ua».

1.6. Винагорода - плата Ліцензіару за надання Ліцензіату невиключних прав використання неактивованих даних і команд в межах, встановлених цією Угодою. Розмір ліцензійної винагороди визначається Ліцензіаром та залежить від обсягу неактивованих даних і команд, право використання яких передається Ліцензіату. Ліцензіаром можуть бути передбачені інші умови отримання права користування неактивованих даних і команд, а також обмеження щодо їх використання. Ліцензіат може ознайомитися з зазначеними правилами у відповідних розділах Інтернет-сервісу «poslugy.ua».

1.7. Аккаунт – обліковий запис в даних Інтернет-сервісу «poslugy.ua», який включає дані про Ліцензіата, його персональні налаштування, баланс користувача, облікові та інші дані.

1.8. Особиста сторінка – сторінка Ліцензіата, розміщена в Інтернет-сервісі «poslugy.ua» в мережі Інтернет, повністю або частково (в залежності від вибраного типу Ліцензіата та особистих налаштувань), яка містить дані Ліцензіата та його інформацію.

1.9. Панель управління Аккаунтом (Особистий кабінет) – система веб-інтерфейсів, яка надає можливість Ліцензіату редагувати інформацію в своєму Аккаунті та Особистій сторінці, вибирати та використовувати активовані та/або неактивовані дані та команди, в тому числі відправляти повідомлення іншим Ліцензіатам, переглядати повідомлення, направлених Ліцензіату іншими Ліцензіатами, а також здійснювати інші дії, якщо вони передбачені функціональними можливостями Особистого кабінету.

1.10. Рахунок Ліцензіара – банківський рахунок Ліцензіара або «рахунки» в інших платіжних системах, які вказані в Панелі управління Аккаунтом Ліцензіата, на які здійснюється оплата ліцензійної винагороди.

1.11. Баланс користувача (Баланс) - відомості про обсяг придбаних або наданих в конкретний момент часу Ліцензіатом невиключних прав на використання неактивованих даних і команд, виражені у відповідній кількості віртуальних цінностей у вигляді «Дзвінків замовників». Сума Балансу Ліцензіата зменшується в міру використання (активації) Ліцензіатом неактивованих даних і команд.

1.12. Регіон – розділ Інтернет-сервісу «poslugy.ua», в якому міститься інформація, розміщена Ліцензіатами та Ліцензіаром за критерієм її належності до конкретної географічної території в кордонах України або інших країнах (області, райони, міста і т.д.).

2. Загальні положення

2.1. Даний Договір укладається в порядку передбаченому ч. 2 ст. 639, ч. 1 ст. 641 та ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі по тексту ЦК України) шляхом розміщення публічної оферти і отримання акцепту на неї від будь-якої особи, яка погодилася з її умовами.

2.2. Даний Договір згідно ч.1. ст. 634 ЦК України є договором приєднання – договором, умови якого визначені Ліцензіаром в даній стандартній формі і можуть бути прийняті Ліцензіатом лише шляхом приєднання до Договору в цілому, без права внесення в нього будь-яких змін та доповнень.

2.3. Згідно ч. 2 ст. 642 ЦК України безумовним прийняттям (акцептом) умов даної оферти є дії зацікавленої особи з реєстрації свого Аккаунту в Інтернет-сервісі «poslugy.ua» шляхом заповнення ним реєстраційної форми, розміщеної за адресою: https://poslugy.ua/ registration/, вибору типу Ліцензіата, вираження своєї згоди з умовами даного Договору шляхом заповнення реєстраційної форми або натискання «кнопки» «Завершити/зберегти/додати», або шляхом використання сайту для пошуку Підрядників без реєстрації, здійснення дзвінків до Підрядників.

Акцептом також можуть розглядатися інші дії зацікавленої особи, прямо визначені в даному Договорі.

З моменту здійснення акцепту Ліцензіат вважається таким, що ознайомився та погодився з даною офертою та у відповідності до ЦК України вступив з Ліцензіаром в договірні відносини на умовах даного Договору.

2.4. Даний Договір, укладається шляхом акцепту даної публічної оферти, не вимагає його двостороннього підписання сторонами у формі окремого документу.

2.5. Ліцензіат, укладаючи цей Договір, висловлює свою згоду на отримання на свій номер мобільного телефону, вказаний ним в Панелі управління Аккаунтом Інтернет-сервісу «poslugy.ua», SMS-повідомлень від Ліцензіара, які містять різну інформацію, в тому числі рекламного змісту.

2.6. Ліцензіат, укладаючи цей Договір, висловлює свою згоду на отримання на свій номер мобільного телефону, вказаний ним при дзвінках до Підрядників, або в Панелі управління Аккаунтом Інтернет-сервісу «poslugy.ua», дзвінків від Ліцензіара.

2.7. Ліцензіат, укладаючи цей Договір, висловлює свою згоду на отримання на адрес своєї електронної пошти, вказаний ним в Панелі управління Аккаунтом Інтернет-сервісу «poslugy.ua», SMS-повідомлень від Ліцензіара, які містять різну інформацію, в тому числі рекламного змісту.

3. Предмет Договору

3.1. За цим Договором Ліцензіар надає Ліцензіату на умовах простої невиключної ліцензії право використання Інтернет-сервісу «poslugy.ua», включаючи права використання активованих і неактивованих даних і команд, в межах, визначених даним Договором.

3.2. Право використання активованих даних і команд надається Ліцензіату безкоштовно, що дозволяє використовувати базові функціональні можливості Інтернет-сервісу «poslugy.ua».

3.3. Невиключні права використання неактивованих даних і команд надаються Ліцензіату за Винагороду, якщо Ліцензіаром не передбачений інший спосіб їх отримання, і дозволяють на умовах цієї Угоди використовувати додаткові функціональні можливості Інтернет-сервісу «poslugy.ua».

4. Реєстрація аккаунта і підтвердження даних

4.1. Реєстрація Аккаунта здійснюється зацікавленою особою самостійно на сайті Ліцензіара за адресою: https://poslugy.ua/registration/ шляхом зазначення певних даних відповідно до інструкції системи, або на особистій сторінці Підрядника, а також шляхом виконання зазначених дій в мобільному додатку Інтернет-сервісу «poslugy.ua».

4.2. При реєстрації Ліцензіат самостійно вибирає собі логін (унікальне символьне ім'я Акаунта користувача, яке відповідає адресі вказаній Ліцензіатом електронної пошти) для доступу до Аккаунта. Пароль користувача для доступу до Аккаунту генерується автоматично програмними засобами Інтернет-сервісу «poslugy.ua» за результатами проходження реєстрації та надсилається Ліцензіату на зазначену ним адресу електронної пошти. Ліцензіар має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи і т.д.).

4.3. Логін і пароль, які використовуються Ліцензіатом для доступу до Аккаунта, не відновлюються Ліцензіаром. Відновлення пароля здійснюється Ліцензіатом за допомогою інструкцій на Інтернет-сервісі «poslugy.ua» самостійно за умови наявності у Ліцензіата доступу до адреси електронної пошти, інформація про яку міститься в даних його Аккаунта.

4.4. Ліцензіат самостійно несе відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування), обраного ним власноруч пароля, а також самостійно забезпечує конфіденційність свого пароля.

4.5. Ліцензіат при реєстрації зобов'язаний вказувати достовірну інформацію про себе. Ліцензіат зобов'язаний при зміні своїх даних, що містяться у відомостях його Аккаунта (адреси електронної пошти, П.І.Б. контактної особи, мобільного телефону тощо.), внести відповідні зміни до відомостей Акаунта протягом 3 календарних днів.

4.6. Ліцензіат несе повну відповідальність за дії та/або бездіяльність, що призвели до розголошення, втрати, крадіжки і т.п. його облікових даних та іншої інформації, ідентифікуючої Ліцензіата, а також за будь-які дії та/або бездіяльність третіх осіб, що використовують облікові дані Ліцензіата. При цьому всі дії, вчинені з використанням Аккаунта Ліцензіата, вважаються зробленими самим Ліцензіатом, за винятком випадків, коли Ліцензіат, повідомив Ліцензіара про несанкціонований доступ до свого Аккаунту та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля. Ліцензіар не несе відповідальності за вищевказані дії Ліцензіата і / або третіх осіб, що використовують його облікові дані.

4.7. Ліцензіат зобов'язаний негайно повідомити Ліцензіара про будь-який випадок несанкціонованого (не дозволеного Ліцензіатом) доступу до свого Аккаунту та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля. Ліцензіар не відповідає за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Ліцензіатом положень цієї частини Договору.

4.8. Ліцензіат при реєстрації на Інтернет-сервісі «poslugy.ua» чи дзвінках до Підрядників зобов'язаний вказати належний йому номер мобільного телефону. Ліцензіат не має права вказувати номер мобільного телефону, який належить іншим особам. Ліцензіат зобов'язаний зберігати конфіденційність кодів підтвердження, що спрямовуються на його номер мобільного телефону Ліцензіаром.

4.9. Підрядник, який пройшов реєстрацію на Інтернет-сервісі «poslugy.ua», до моменту проходження первинної процедури підтвердження його даних, має право скористатися окремими активованими даними і командами, перелік яких визначається в односторонньому порядку Ліцензіаром.

4.10. Для проходження первинної процедури підтвердження своїх даних на Інтернет-сервісі «poslugy.ua» Підрядник зобов'язаний відправити через відповідну форму на сторінці Особисті дані:

- фотографію/скан-копію сторінок свого паспорту, що містять особисте фото, інформацію про державний орган, що видав паспорт, відомості про реєстрацію Підрядника за місцем постійного проживання (написи на відправлених фотографіях/скан-копіях сторінок паспорта повинні бути добре розпізнавальними для прочитання);

- фотографію Підрядника, який тримає в розкритому вигляді свій паспорт на сторінці з особистим фото. Фотографія повинна бути зроблена на фоні своєї Особистої сторінки в Інтернет-сервісі «poslugy.ua» (приватне фото на сторінці паспорта, а також дані Особистої сторінки Ліцензіата на фотографії повинні бути добре розпізнаваними).

Ліцензіар на свій розсуд може вимагати видалити або змінити дані, які публікуються на Особистій сторінці Ліцензіата (фотографію, логотип, відображувану назву компанії і т.д.) до завершення процедури і призупинити можливість реалізації прав на використання активованих і неактивованих даних і команд до виконання зазначених вимог.

4.10.1. Для проходження процедури підтвердження даних юридичної особи, додатково необхідно завантажити:

- Кольорову сканкопію виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (або кольорову сканкопію свідоцтва про державну реєстрацію з ЄДР, при відсутності виписки з ЄДР);

Підписи, печатки і текст повинні бути добре розпізнаваними. Ліцензіар на свій розсуд може вимагати видалити або змінити дані, які публікуються на Особистій сторінці Ліцензіата (фотографію, логотип, відображувану назву компанії і т.д.) до завершення процедури і призупинити можливість реалізації прав на використання активованих і неактивованих даних і команд до виконання зазначених вимог.

4.10.2. Для проходження процедури підтвердження даних фізичної особи-підприємця, додатково необхідно завантажити:

- Кольорову сканкопію виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (або кольорову сканкопію свідоцтва про державну реєстрацію з ЄДР, при відсутності виписки з ЄДР);

Підписи, печатки і текст повинні бути добре розпізнаваними. Ліцензіар на свій розсуд може вимагати видалити або змінити дані, які публікуються на Особистій сторінці Ліцензіата (фотографію, логотип, відображувану назву компанії і т.п.) до завершення процедури і призупинити можливість реалізації прав на використання активованих і неактивованих даних і команд до виконання зазначених вимог.

4.11. Ліцензіар має право вимагати від Ліцензіата повторного проходження процедури, описаної в п. 4.10, в разі якщо у Ліцензіара є сумніви в тому, що Ліцензіат, який раніше пройшов первинну процедуру підтвердження даних продовжує користуватися своїм Аккаунтом і не передав його управління третім особам. Ліцензіат протягом 2 календарних днів з моменту отримання відповідного запиту зобов'язаний надати необхідне документальне підтвердження Ліцензіару.

4.12. Ліцензіар має право просити Ліцензіата добровільно пройти процедури, описані в п. 4.10, в разі якщо у Ліцензіара є необхідність підтвердити достовірність даних опублікованих на особистій сторінці користувача. Ліцензіар залишає за собою право призупинити можливість реалізації прав на використання активованих і неактивованих даних і команд до виконання зазначених вимог в разі відмови або відсутності відповіді від Ліцензіата протягом більш ніж 2 календарних дні.

5. Загальні умови використання функціоналу Інтернет-сервісу «poslugy.ua»

5.1. Для можливості використання Ліцензіатом активованих і неактивованих даних і команд Інтернет-сервісу «poslugy.ua» у якості Підрядника Ліцензіат повинен ввести логін і пароль на сторінці авторизації за адресою в мережі Інтернет: https://poslugy.ua/login, після чого йому надається доступ до панелі управління Аккаунтом. Ліцензіат у якості Замовника може отримувати інформацію щодо Підрядників у обраному регіоні та здійснювати дзвінки без реєстрації на сайті.

5.2. Ліцензіат зобов'язаний самостійно забезпечувати технічну можливість користування Інтернет-сервісом «poslugy.ua» зі свого боку, зокрема доступ до мережі Інтернет, наявність необхідного програмного забезпечення, сумісного з передачею інформації по протоколу HTTPS і т.д.

6. Активовані дані і команди

6.1. Ліцензіату безоплатно надаються права на використання активованих даних і команд, перелік яких визначається Ліцензіаром на свій розсуд. За допомогою активованих даних і команд Ліцензіат має можливість використовувати базовий функціонал Інтернет-сервісу «poslugy.ua». Перелік активованих даних і команд, їх зміст може бути змінений в односторонньому порядку Ліцензіаром без попереднього повідомлення про це Ліцензіата. Ліцензіар в односторонньому порядку має право обмежити Ліцензіату можливість використання безкоштовних активованих даних і команд Ліцензіатові без попереднього повідомлення.

6.2. Замовник має право скористатися функцією ініціювання через Інтернет-сервіс «poslugy.ua» телефонного з'єднання (дзвінка) між своїм мобільним телефоном і мобільними телефоном Підрядника на зазначені ними абонентські (телефонні) номера в мережі стільникового зв'язку. Підрядник та Замовник дають свій дозвіл Ліцензіару на прослуховування, запис зазначених телефонних дзвінків, безстрокове зберігання таких записів, використання і обробку їх будь-яким способом для цілей виконання цієї Угоди. Підрядник та Замовник вважають інформацію, яка буде повідомлена в рамках їх телефонних переговорів, дзвінки за якими були ініційовані через Інтернет-сервіс «poslugy.ua», відкритою і не конфіденційною.

7. Права використання неактивованих даних і команд

7.1. Ліцензіар за бажанням Ліцензіата надає останньому за Винагороду, якщо інше не встановлено Ліцензіаром, невиключне право використання неактивованих даних і команд. Після придбання невиключних прав використання неактивованих даних і команд відбувається збільшення кількості віртуальних цінностей «Дзвінків замовників» на Балансі Ліцензіата, які використовуються в рамках додаткових функціональних можливостей Інтернет-сервісу «poslugy.ua». Розмір та умови внесення Винагороди визначаються Ліцензіаром самостійно і залежать від обсягу даних і команд, необхідних Ліцензіату для отримання певного результату, обумовленого функціональними можливостями Інтернет-сервісу «poslugy.ua». Дані умови вказані в цій Угоді.

7.2. Права використання неактивованих даних і команд надаються Ліцензіаром Ліцензіату з моменту відображення віртуальних цінностей у вигляді «Дзвінків замовників» на його Балансі. З цього моменту Ліцензіат отримує права використання неактивованих даних і команд в обсязі, що відповідає кількості віртуальних цінностей у вигляді «Дзвінків замовників». Віртуальні цінності у вигляді «Дзвінків замовників» відображаються на Балансі Ліцензіата після оплати Ліцензіару відповідного розміру Винагороди.

7.3. Право використання (активації) неактивованих даних і команд надається Ліцензіату в межах терміну дії цієї Угоди, якщо таке право не припинено достроково. Розмір винагороди визначається Ліцензіаром, виходячи з обсягу неактивованих даних і команд, право використання яких передається Ліцензіату.

7.4. З моменту відображення віртуальних цінностей у вигляді «Дзвінків замовників» в Акаунті Ліцензіата Ліцензіат не має права вимагати від Ліцензіара повернення Винагороди, сплаченої за права використання неактивованих даних і команд.

7.5. Надання Ліцензіату права використання неактивованих даних і команд здійснюється тільки за умови повної оплати таких прав Ліцензіатом відповідно до умов цієї Угоди, якщо інший порядок не міститься в Угоді або не визначений Ліцензіаром окремо.

7.6. Датою оплати Винагороди вважається дата зарахування грошових коштів на Рахунок Ліцензіара.

7.7. Якщо Ліцензіат протягом 3 (трьох) років з моменту останнього поповнення Балансу не використав віртуальні цінності у вигляді «Дзвінків замовників», то розмір Балансу Ліцензіата буде зменшений на кількість «Дзвінків замовників», що знаходяться на Балансі на момент списання, в якості винагороди за права використання неактивованих даних і програм.

Якщо Ліцензіат протягом 3 (трьох) років з моменту останнього поповнення Балансу не використав віртуальні цінності у вигляді «Дзвінків замовників», то розмір Балансу Ліцензіата буде зменшений на кількість «Дзвінків замовників», що знаходяться на Балансі на момент списання, в якості винагороди за права використання неактивованих даних і програм.

8. Порядок залишення відгуків про роботи

8.1. Замовник має право при дотриманні вимог цього розділу використовувати базову функціональну можливість Інтернет-сервісу «poslugy.ua» у вигляді залишення письмових відгуків (далі - відгуки) на Інтернет-сервісі «poslugy.ua» щодо робіт (послуг), які були виконані (надані) або повинні були бути виконані (надані) для нього Підрядником.

8.2. Замовник має право залишити відгук щодо того Підрядника, якому він зробив дзвінок в рамках функціональної можливості Інтернет-сервісу «poslugy.ua».

8.3. Замовник, залишаючи відгук щодо робіт (послуг), які були виконані (надані) або повинні були бути виконані (надані) для нього Підрядником, зобов'язаний дотримуватися таких вимог:

- діяти розумно і сумлінно, дотримуватися положень законодавства України, не допускати порушення прав інших осіб;

- Замовник, вказуючи відомості про факти, зобов'язаний стежити за тим, щоб дані факти мали місце в дійсності, могли бути ним документально підтверджені на вимогу уповноважених осіб (договором, актами, листуванням і т.д.), мали місце в той час, до якого вони відносяться;

- Замовнику забороняється вказувати у відгуках недостовірні відомості, що порочать честь, гідність чи ділову репутацію інших осіб, а також висловлювати свою думку в принизливій чи образливій формі.

8.4. Укладаючи цей Договір, Підрядник беззастережно визнає той факт, що Ліцензіар здійснює зберігання інформації з їх відгуками і забезпечення доступу до неї, не перевіряє і не має можливості перевіряти розміщену Замовниками інформацію, зазначену в їх відгуках на предмет відповідності дійсності, в зв'язку з чим не несе цивільно-правової відповідальності за поширення зазначеної інформації Замовниками.

8.5. Підрядник визнає право Замовника розмістити, відповідно до правил розділу 10 Договору, відгук про їхню роботу, зміст якого залежить виключно від Замовника, в зв'язку з чим звільняє Ліцензіара від якої б то не було відповідальності і зобов'язуються не пред'являти до нього вимоги в зв'язку з розміщеними Замовниками відгуками. Порушення Підрядником цієї вимоги є істотним порушенням цієї Угоди, в зв'язку з чим Ліцензіар має право заблокувати або відповідно до п.14.4.3. цього Договору видалити Аккаунт Підрядника.

8.6. Ліцензіар має право перевіряти всі залишені Ліцензіатам відгуки, і на свій розсуд відмовляти в їх розміщенні або видаляти розміщені відгуки в тому числі, але не обмежуючись, з наступних причин: у Ліцензіара є підстави вважати, що відкликання зроблено щодо робіт (послуг), які насправді не виконувалися Ліцензіатом;

8.7. Ліцензіар зобов'язаний видалити відгук в разі, якщо набрало законної сили рішенням суду, зазначені в ньому відомості визнані такими, що не відповідають дійсності і порочать честь, гідність чи ділову репутацію Підрядника.

8.8. Ліцензіар має право за відсутності інших умов, зазначених в розділі 10 цього Договору для залишення відгуку, надати Замовнику можливість залишити відгук в разі отримання від останнього на свою електронну адресу відсканованої копії договору або інших документів, що підтверджують наявність підрядних відносин (або домовленості про них) між замовником і Ліцензіатом (Представником Ліцензіата, Юридичною особою, пов'язаним з Ліцензіатом).

9. Обмеження при використанні інтернет-сервісу «poslugy.ua»

9.1. Ліцензіату при виконанні цього Договору забороняється:

9.1.1. Порушувати правила цього Договору;

9.1.2. Будь-які дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до ресурсів сервера Ліцензіара, персональних облікових і інших даних інших клієнтів, які будуть недоступні на їх Особистих сторінках;

У разі, якщо Ліцензіату стає відома інформація про будь-які слабкі місця, яка дозволяє дістати несанкціонований доступ до ресурсів сервера Ліцензіара, персональних, облікових та інших даних інших клієнтів, які будуть недоступні на їх Особистих сторінках та/або інших вразливостях, він зобов'язаний негайно надати дану інформацію Ліцензіару;

9.1.3. Використовувати в рекламних та інформаційних текстах «пошукового спаму» - нескладного, повторюваного набору слів, що ставить перед собою за мету кількісно збільшити щільність певних слів в тексті до неприродних показників;

9.1.4. Використовувати в рекламних та інформаційних текстах фрази, пропозиції повністю набрані великими літерами, за винятком абревіатур;

9.1.5. Використовувати в рекламних та інформаційних текстах нескладного тексту, тексту з великою кількістю явних орфографічних помилок в словах, неформальної лексики і т.д.;

9.1.6. Розміщувати та/або поширювати і/або передавати контент (інформацію), який є незаконним, шкідливим, наклепницьким, ображає Ліцензіара, третіх осіб, моральність, демонструє (або є пропагандою) насильства і жорстокості, порушує права інтелектуальної власності, пропагує ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною та іншими ознаками, містить образи на адресу будь-яких осіб або організацій, містить елементи (або є пропагандою) порнографії, дитячої еротики, являє собою рекламу (або є пропагандою) послуг сексуального характеру (в тому числі під виглядом інших послуг), роз'яснює порядок виготовлення, застосування чи іншого використання наркотичних речовин або їхніх аналогів, вибухових речовин або іншої зброї і т.д.;

9.1.7. Розміщувати посилання на своїй Особистій сторінці, зміст яких суперечить законодавству України;

9.1.8. Порушувати права третіх осіб, в тому числі неповнолітніх осіб, та/або завдавати їм шкоди в будь-якій формі;

9.1.9. Завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати контент (інформацію) при відсутності прав на такі дії згідно із законодавством або будь-якими договірними відносинами;

9.1.10. Здійснювати через Інтернет-сервіс «poslugy.ua» масову розсилку Ліцензіатам електронних повідомлень комерційного, рекламного та іншого характеру, не погоджених з (не запитаних) одержувачем інформації («спам»);

9.1.11. Розміщувати та/або поширювати будь-які матеріали, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщувати посилання на вищевказану інформацію;

9.1.12. Робити будь-які дії побічно або безпосередньо пов'язані з униканням репутаційної відповідальності на сайті, в тому числі створювати новий обліковий запис, в тому числі на третіх осіб, в тому числі при отриманні негативного відгуку, а також при інформуванні (несвоєчасному інформуванні) Ліцензіара про те, що він не є підрядником за конкретним замовленням, при фактичній згоді на проведення робіт (надання послуг) та/або їх проведенні (наданні);

9.1.13. Публікація та/або передача, та/або розповсюдження завідомо неправдивої інформації, в тому числі відгуків, створення додаткових облікових записів для публікації інформації і відгуків, в тому числі Підрядником Замовнику в рамках реалізації функціональних можливостей сайту та/або в рамках телефонного з'єднання (дзвінка).

Технічними (або іншими) засобами встановлено (ip, дані браузера, записи розмов, інші дані), що інформація публікувалася, в тому числі з використанням інших облікових записів, з одного пристрою та/або однією особою, та/або за змовою з Ліцензіатом.

Технічними (або іншими) засобами встановлено (ip, дані браузера, записи розмов, інші дані), що відгуки розміщені на сторінці користувача під різними обліковими записами публікувалися з одного пристрою та/або однією особою, та/або за змовою з Ліцензіатом.

9.2. За зміст інформаційних вузлів, що створюються і використовуються Ліцензіатом, несе відповідальність безпосередньо сам Ліцензіат. Ліцензіар не провадить попереднього контролю за змістом розміщуваної на Веб-сайтах Ліцензіата та/або розповсюджуваної Ліцензіатом з їх допомогою інформації, однак, коли розміщення і розповсюдження такої інформації суперечить законодавству, Ліцензіар має право призупинити дію цього Договору або заблокувати, або видалити Аккаунт Ліцензіата без попередження.

9.3. Ліцензіар в будь-який час має право на свій розсуд відмовити Ліцензіату в розміщенні ним будь-якої інформації на Інтернет-сервісі «poslugy.ua» (письмової інформації, фотографій і т.д.), включаючи, в тому числі, право Ліцензіара на видалення такої інформації, розміщеної на Інтернет-сервісі «poslugy.ua».

10. Права на інтелектуальну власність

10.1. Всі об'єкти інтелектуальних прав, що входять до складу Інтернет-сервісу «poslugy.ua», в тому числі: елементи дизайну, графічні зображення, ілюстрації, фотографії, відео, програми для ЕОМ, бази даних та інші об'єкти, є інтелектуальною власністю Ліцензіара, за винятком об'єктів інтелектуальних прав, що належали Ліцензіату (його фотографії, статті тощо).

10.2. Ліцензіат погоджується з тим, що він несе особисту відповідальність за будь-який контент (інформацію), який він завантажує або іншим чином доводить до загального відома (публікує) на Інтернет-сервісі «poslugy.ua» або з його допомогою. Ліцензіат не має права завантажувати, передавати або публікувати контент (інформацію), якщо він не був створений особисто Ліцензіатом або на розміщення якого у Ліцензіата немає згоди власника авторських прав.

10.3. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов'язаних з розміщенням контенту (інформації), Ліцензіат самостійно і за свій рахунок врегулює вказані претензії.

Ліцензіар зберігає за собою право на свій розсуд передавати інформацію про Ліцензіата будь-яким третім особам, які надали достатні (на думку Ліцензіара) докази порушення Ліцензіатом чиїхось прав або вимог законодавства, або рішень державних органів.

10.4. У разі надання третіми особами до Ліцензіара претензій, позовів, вимог з питання незаконного розміщення Ліцензіатом на Інтернет-сервісі «poslugy.ua» об'єктів інтелектуальних прав, Ліцензіат зобов'язується відшкодувати Ліцензіару всі збитки, які останній зазнав у результаті такого порушення або надання таких претензій, Ліцензіар має право припинити дію Договору в односторонньому порядку, здійснивши видалення Аккаунта Ліцензіата.

11. Відповідальність сторін

11.1. При наявності у Ліцензіата претензій, що стосуються виконання цього договору, він зобов'язаний протягом 5 (п'яти) календарних днів після настання відповідних зобов'язань, направити Ліцензіару претензію в письмовому вигляді, вказавши при цьому свої облікові дані, а також суть претензії.

Після закінчення термінів, зазначених вище, претензії Ліцензіата не приймаються, а відповідні зобов'язання Ліцензіара за цим Договором вважаються виконаними належним чином і прийнятими Ліцензіатом.

Ліцензіар протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання претензії направляє Ліцензіату свою відповідь, і в тому випадку, якщо розглядає її обґрунтованою, пропонує Ліцензіатові спосіб вирішення ситуації, що склалася.

11.2. Претензія направляється Ліцензіатом на адресу електронної пошти Ліцензіара, зазначений в даному Договорі. Відповідь на претензію надсилається Ліцензіаром на адресу електронної пошти Ліцензіата, вказану в даних його Аккаунта.

11.3. З усіх питань, не врегульованих цією офертою, а також при вирішенні спорів, що виникли в процесі її виконання, Сторони керуються законодавством України.

11.4. Ліцензіат несе відповідальність за будь-які свої дії та/або бездіяльність, як умисні, так і з необережності, а так само за будь-які дії та/або бездіяльність осіб, що використовують його облікові дані, пов'язані з розміщенням та/або розповсюдженням інформації в мережі Інтернет, отриманням за допомогою використання ресурсів Ліцензіара доступу до ресурсів третіх осіб, які спричинили та/або можуть спричинити порушення законодавства, а також за будь-які збитки, заподіяні вищезгаданими діями та/або бездіяльністю Ліцензіара або третім особам. Ліцензіар не несе відповідальності за такі дії та/або бездіяльність Ліцензіата або осіб, що використовують його облікові дані, а також наслідки таких дій і / або бездіяльності.

11.5. Ліцензіар не несе відповідальності за збитки, завдані Ліцензіатом та/або третіми особами через розголошення, втрату Ліцензіатом або крадіжки у нього облікових або будь-яких інших даних.

11.6. Ліцензіат несе відповідальність за будь-які неправомірні дії та/або бездіяльність осіб, що використовують його облікові дані, що призвели до заподіяння будь-якої шкоди Ліцензіару, включаючи порушення ділової репутації, і відшкодовує Ліцензіару збитки.

11.7. Ліцензіар не відшкодовує Ліцензіату збитки (включаючи втрачену вигоду), зазнані Ліцензіатом в період використання або невикористання функціоналу Інтернет-сервісу «poslugy.ua».

11.8. Ліцензіар не несе відповідальності за неналежне функціонування мережі Інтернет, її частин або за якість ліній зв'язку, що не мають відношення до власних ресурсів Ліцензіара, і за їх доступність для Ліцензіата, а також не несе відповідальності за зміну властивостей, функцій Інтернет-сервісу «poslugy.ua».

11.9. У разі якщо належне виконання сторонами цього Договору неможливе в силу об'єктивних причин (дія непереборної сили), які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти (стихійні лиха, зміни чинного законодавства України, дії органів державної влади та управління, військові дії всіх видів і т. д.), жодна зі сторін не має права вимагати від іншої сторони відшкодування заподіяних неналежним виконанням або невиконанням цього Договору збитків (включаючи втрачену вигоду).

11.10. Сторони домовилися, що всі спори, що випливають з цього Договору, підлягають розгляду за місцем знаходження Ліцензіара.

12. Призупинення дії цього Договору, вилучення аккаунта

12.1. Ліцензіар має право призупинити надання Ліцензіату можливості використання функціоналу Інтернет-сервісу «poslugy.ua» в наступних випадках:

При проведенні необхідних планових профілактичних і ремонтних робіт на технічних ресурсах Ліцензіара, а також позапланових робіт в аварійних ситуаціях. Повідомлення про виробництво вищевказаних робіт, що тягнуть за собою припинення доступу до Інтернет-сервісу «poslugy.ua» може розміщуватися Ліцензіаром на сайті Ліцензіара в мережі Інтернет: https://www.poslugy.ua/news/:

При неможливості використання інформаційно-транспортних каналів, що виникла, в тому числі, в результаті аварій, дій та/або бездіяльності третіх осіб, якщо це безпосередньо впливає на можливість доступу до Інтернет-сервісу «poslugy.ua» за цим Договором;

При порушенні Ліцензіатом умов цього Договору;

При отриманні скарг на дії Ліцензіата від інших Ліцензіатів, при цьому оцінка скарг на предмет їх обґрунтованості та достатності для призупинення доступу до Інтернет-сервісу «poslugy.ua» проводиться Ліцензіаром самостійно на власний розсуд;

Наявності підозр про злом Аккаунта Ліцензіата третіми особами;

Наявності підозр про надання Ліцензіатом Ліцензіару завідомо неправдивої інформації, в тому числі пов'язаної з платним функціоналом сайту, в тому числі при пред'явленні вимоги про повернення коштів, при цьому оцінка наданої Ліцензіатом інформації на предмет достовірності та достатності для доступу до Інтернет-сервісу «poslugy.ua» проводиться Ліцензіаром самостійно на його розсуд;

Наявності образливих висловлювань (усних або письмових) Ліцензіата на адресу Ліцензіара, його співробітників або інших користувачів Інтернет-сервісу «poslugy.ua» та/або інших Ліцензіатів;

Технічними (або іншими) засобами встановлено (ip, дані браузера, записи розмов, інші дані), що обліковим записом також користуються інші особи, в тому числі користувачі сайту та/або інші Ліцензіати, облікові записи яких на даний момент заблоковані;

У разі порушення Ліцензіатом умов зобов'язань за договорами, в тому числі договорами підряду (платного надання послуг), укладеними з іншими Ліцензіатами в результаті розміщення тендерів (замовлень) на Інтернет-сервісі «poslugy.ua» (наприклад, порушення умов договору про термін виконання робіт, неякісне виконання робіт і т.д.). Факт порушення Ліцензіатом умов зазначених договорів встановлюється Ліцензіаром на підставі скарг інших Ліцензіатів за результатами аналізу обставин виконання договорів і поданих документів.

12.2. Ліцензіар не несе відповідальності перед Ліцензіатом і не відшкодовує Ліцензіату вартість виплаченої ліцензійної винагороди, а також інші збитки, що виникли або можуть виникнути у Ліцензіата за період призупинення доступу до Інтернет-сервісу «poslugy.ua», а також в результаті інших затримок, перебоїв в роботі, неможливості повноцінного використання ресурсів Ліцензіата.

12.3. Ліцензіар має право видалити Аккаунт Ліцензіата, що зумовить неможливість доступу останнього до Аккаунту і Особистої сторінки Ліцензіата, користування функціоналом Інтернет-сервіс «poslugy.ua», а також передбачає видалення без можливості відновлення всієї інформації Ліцензіата. З моменту видалення Аккаунта цей Договір вважається припиненим.

12.4. Видалення Аккаунта може бути здійснено в наступних випадках:

12.4.1. На розсуд Ліцензіара, якщо Ліцензіатом подана заявка на видалення Аккаунта, при цьому Ліцензіар може відмовити у видаленні Акаунта без пояснення причин. У разі якщо Ліцензіар відмовив у видаленні Акаунта він має право здійснити технічне обмеження доступу до особистих даних Ліцензіата, зберігши Аккаунт і особисті дані Ліцензіата на серверах Ліцензіара;

12.4.2. На розсуд Ліцензіара щодо Ліцензіата, що користується виключно активованими даними і командами.

12.4.3. У разі неодноразового або істотного порушення Ліцензіатом умов цього Договору. Визнання того чи іншого порушення істотним здійснюється Ліцензіаром самостійно на підставі оцінки конкретних обставин порушення. До істотних порушень, в тому числі, можуть бути віднесені дії, здійснення яких заборонено розділом 9 цього Договору або порушення, не усунені Ліцензіатом у десятиденний термін після отримання від Ліцензіара відповідної вимоги та ін.

12.5. Ліцензіар має право не пояснювати причини видалення Аккаунта.

13. Персональні дані

13.1. У відомостях Аккаунта Ліцензіата, його Особистої сторінки містяться або можуть міститися його персональні дані. При цьому дані Особистої сторінки Ліцензіата є загальнодоступними і будь-яка особа, що використовує Інтернет-сервіс «poslugy.ua» може ознайомитися з ними.

13.2. Ліцензіат згідно Закону України «Про захист персональних даних» дає свою беззастережну згоду на обробку Ліцензіаром своїх персональних даних, в тому числі третіми особами, з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (надання, поширення, доступ), блокування, видалення і знищення. Ліцензіар обробляє персональні дані для цілей укладення та виконання цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Ліцензіат дає свою безумовну згоду на розміщення своїх персональних даних, що відображаються на його Особистій сторінці, на Інтернет-сервісі «poslugy.ua» Ліцензіат підтверджує, що він ознайомлений зі своїми правами, як суб’єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

13.3. Ліцензіат погоджується з тим, що вся інформація, що міститься на Інтернет-сервісі «poslugy.ua», в тому числі, але не обмежуючись, в відомостях його Аккаунта, його повідомленнях, листуванні з іншими Ліцензіатами не є конфіденційною. Ліцензіат дає згоду на доступ і обробку зазначеної інформації Ліцензіаром в будь-який час і в будь-якому обсязі.

13.4. Ліцензіар при обробці персональних даних Ліцензіата зобов'язується прийняти всі організаційні і технічні заходи для їх захисту від несанкціонованого доступу до персональних даних Ліцензіата, які не містяться в загальнодоступних відомостях його Особистої сторінки.

13.5. Ліцензіат, усвідомлюючи, що в результаті збою в роботі Інтернет-сервісу «poslugy.ua», вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей та інших обставин персональні дані Ліцензіата можуть стати доступними іншим особам, погоджується з тим, що не висуватиме претензій до Ліцензіара при виникненні подібних ситуацій.

13.6. Персональні дані Ліцензіата обробляються Ліцензіаром протягом терміну їх розміщення у відомостях Аккаунта Ліцензіара. Якщо персональні дані, розміщені на Аккаунті Ліцензіата, будуть видалені, то Ліцензіар припиняє їх обробку. Однак Ліцензіар має право зберегти резервну копію вищевказаних даних Ліцензіата.

13.7. Ліцензіар без згоди Ліцензіата має право передати його персональні дані державним органам, в тому числі органам дізнання і слідства, органам місцевого самоврядування на підставі їх законних запитів, на підставі судового акта, а також в інших випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.

14. Інші умови

14.1. Умови цього Договору регулюються нормами законодавства України.

14.2. Цей Договір діє з моменту прийняття його умов Ліцензіатом і діє протягом 1 (одного) календарного року. Дія цієї Угоди автоматично продовжується ще на кожний наступний 1 (один) рік, якщо до закінчення зазначеного терміну дії Договору його не буде розірвано / припинено за підставами, вказаними в ньому та/або передбачених законодавством.

14.3. Чинна редакція Договору знаходиться в публічному доступі за адресою в мережі Інтернет: https://poslugy.ua/privacy/.

14.4. Ліцензіар залишає за собою право в будь-який момент в односторонньому порядку відмовитися в позасудовому порядку від виконання цього Договору. Ліцензіар залишає за собою право змінювати умови Договору і всіх його невід'ємних частин без узгодження з Ліцензіатом з повідомленням останнього за допомогою розміщення на своєму сайті (https://poslugy.ua/news/) нової редакції Договору або будь-якої його невід'ємної частини, що зазнала змін. При цьому Ліцензіат зобов'язується самостійно знайомитися з новим змістом Договору, розміщеному на Сайті. Нова редакція Договору та/або будь-якої його невід'ємної частини вступає в силу з моменту опублікування на Сайті Ліцензіаром, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений Ліцензіаром при їх опублікування. Продовження користування функціоналом Інтернет-сервісу «poslugy.ua» після моменту публікації нової редакції Договору та/або будь-якої його невід'ємної частини в будь-якому випадку вважається беззаперечною згодою з усіма новими змінами Договору.

14.5. Ліцензіар має право при необхідності залучати для виконання цього Договору третіх осіб, в тому числі осіб, що мають відповідні ліцензії.

14.6. Найменування і нумерація статей цього Договору наведені для зручності прочитання і не мають значення при тлумаченні цього Договору.

14.7. Листування між сторонами здійснюється електронною поштою. При цьому належною адресою електронної пошти Ліцензіара є: info@poslugy.ua Належною адресою електронної пошти Ліцензіата є адреса, вказана в даних його Аккаунта. Переписка також може здійснюватися через поштовий зв'язок або шляхом вручення документів уповноваженим представникам Сторін.

14.8. У разі якщо будь-яке з положень Договору виявиться недійсним в силу закону, воно буде вважатися виключеним з Договору, а решта положень не припинятимуться та збережуть свою силу.

14.9. Вся інформація, що розміщується Ліцензіатами на Інтернет-сервісі «poslugy.ua», в тому числі в Особистому кабінеті, всі повідомлення, листування, що направляються Ліцензіатами з використанням Інтернет-сервісу «poslugy.ua» не є конфіденційною інформацією. Ліцензіар має безумовний постійний доступ до зазначеної інформації, повідомлень, листуванні Ліцензіатів.

14.10. Продовження використання особами, раніше зареєстрованими на сайті poslugy.ua як користувачів, функціоналу Інтернет-сервісу «poslugy.ua» після опублікування Ліцензіаром цього Договору для загального відома на визначеному сайті, є акцептом вказаної особи на укладення цього Договору, в тому числі оплата винагороди (ліцензійного винагороди). При цьому договори, що діяли раніше про використання Інтернет-сервісу «poslugy.ua», укладені між ФОП Дубицьким М.П. і такими особами, вважаються розірваними (припиненими), а грошові кошти, раніше внесені останніми в якості авансу за надання ФОП Дубицьким М.П. послуг вважаються сплаченими в якості винагороди (ліцензійного винагороди) за цим Договором.

14.11. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами.

Якщо шляхом переговорів спори і розбіжності не зможуть бути врегульовані сторонами, вони вирішуються в досудовому порядку шляхом направлення претензій.

Якщо відповідь на претензію не буде отримана протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту її пред'явлення або буде отримано негативну відповідь, сторона, що направила претензію, має право звернутися за вирішенням спору до суду за місцем знаходження Ліцензіара.